TƏDQİQAT  SAHƏLƏRİ

 

Pedaqogika

İqtisadiyyat

Texnika

Psixologiya

Ekologiya

Peşə təhsili

Beynəlxalq əlaqələr (layihələr, təcrübələr)

Metodika vә innovasiyalar